Янко Ваташки се бори за амнистия със собствено движение

Тарторът на всички затворници Янко Ваташки е вече ръководител на „Национално Движение Съвършена България“ и чрез него се бори за помилване на много затворници.

Новината съобщил пред Lupa.bg адвокатът на Ваташки – Елен Янкова. „НДСБ активно работи за подпомагане и спазване на правата на лишените от свобода, не само по време на изтърпяване на присъдите им в затвора, но и след излизане на свобода. Целта е бившите затворници да се интегрират в обществото, да се социализират и да не извършват занапред престъпления“, категорична е адвокат Янкова пред медията ни.

От началото на 2022 год. има промени в управителния съвет на сдружението.

Вместо досегашния председател Веска Чакърова за лидер е избран единодушно досегашния почетен председател – Янко Ваташки, който в продължение на десет години от основаване на сдружението активно съдействаше за спазване на европейското и българско законодателство в местата за лишаване от свобода.

Адвокат Елен Янкова остава заместник председател на сдружението. Според Янко Ваташки трябва да се направят много законодателни промени, каквито се изискват от ЕС, по глава „правосъдие“.

Медията ни научи, че в момента Янко Ваташки правел всичко възможно да увеличи броя на членовете на сдружението си. Той канил не само затворници, а и техни роднини, като по този начин структурата на организацията ставала още по-здрава.

„Янко Ваташки счита, че е време да има пълна или частична амнистия – за лишените от свобода, която не е давана вече 30 години в България. Това се налага поради неадекватно завишените наказания за почти всички видове престъпления предвидени в Наказателния кодекс, в сравнение с другите европейски държави“. категорична е адвокат Елен Янкова.

Медията ни припомня, че преди време със сдружението се занимаваше и друг известен затворник – австралиецът Джок Полфрийман.

Амнистията (от гръцки: ἀμνηστία – „забравяне“) е юридически акт, с който върховната власт в държавата връща статута на невинни хора, признати за виновни за някакви престъпления. Тя има по-силно действие от помилването, като заличава всички юридически следи от престъплението.

Според чл. 83 от Наказателния кодекс, амнистията заличава престъпния характер на определен вид извършени деяния или освобождава от наказателна отговорност и от последиците на осъждането за определени престъпления. С оглед на нейното действие, амнистията може да бъде в два варианта: въобще заличава престъпния характер на определен вид извършени деяния, или освобождава от наказателна отговорност и от последиците за осъждането за определени престъпления.

Според Чл.84. от конституцията, Народното събрание има право да дава амнистия.

Амнистията се дава само със закон. Амнистията е закон, с който се прави преоценка на дадени извършени деяния, като се заличава престъпния им характер или като се освобождават от наказателна отговорност лицата, които са ги извършили, макар и да се запазва престъпния характер на деянията.

Амнистията се отнася до престъпни прояви, които са извършени до нейното приемане от НС. Деянията, обхванати от закона за амнистия са престъпни при своето извършване, и запазват този свой характер и за в бъдеще. По това амнистията се различава от декриминализацията, която действа само за в бъдеще време.

Действие на амнистията. Тя е препятствие за търсене на наказателна отговорност от лицата, които са извършили деяния, обхванати от нея, макар че основанията са различни при двата вида амнистия. Тя погасява всяко едно от правата на Д по осъществяване на наказателната отговорност. Изключва се образуване на наказателно производство, а когато такова е образувано, но не е завършило с влязла в сила присъда, то се прекратява. Тя е пречка за изпълнение на наложеното наказание, когато деецът е осъден с влязла в сила присъда за деяние, което е обхванато от нея. Тя освобождава лицата, извършили деяния, обхванати от нея, и от последиците на осъждането, престават автоматично да се третират като осъждани. Реабилитацията не е пречка лицето да бъде амнистирано – приложение при непълната реабилитация.

Previous post Бомби и стрелба в метрото на Ню Йорк, петима загинаха
Next post По-скъп Великден за туристите в Гърция тази година