Щавят ни с нова такса банкомат: 30 ст. за внасяне на пари през машина

С нова такса за внасяне на пари в банкомат ще ни щавят трезорите от 18 октомври. Ако искаме да депозираме през машина, това вече няма да е безплатно в една от големите банки с много клонове у нас. Таксата ще бъде 30 стотинки за транзакция.

За теглене на до хиляда лева в брой от каса вече ще ни искат 3,68 лв. Новата такса за откриването на разплащателна сметка с дебитна карта удря 8 лв., като до момента тя е 2 лв. Месечната тарифа за обслужване на сметка с регулярни постъпления от 1,80 лв. скача на 2,55 лв. По-скъпи ще са банковите операции за физически лица в друг голяма трезор от 15 ноември. Друга банка вдигна цените от 1 октомври.

„Банките са търговски дружества и печелят. Тяхното обяснение е, че са нараснали разходите по някои операции“, коментира за „Телеграф“ финансовият анализатор от Moite pari Десислава Николова. Тя допълни, че е важно дали трезорите възнамеряват да правят още увеличения. „Банките са дали обяснение, че повишаването на такси се дължи на факта, че се обновява софтуер, който допринася за по-голяма сигурност и удобство на клиентите да боравят с парични средства“, каза още Николова.

Тя съобщи, че е много полезно хората да знаят за опцията да си открият платежна сметка за основни банкови операции. По нея таксите не могат да надвишават определен размер, посочен от БНБ. Николова изтъкна, че банките са задължени да предлагат такъв продукт, но много голяма част от тях не го правят. „Казват на клиентите, че операциите са малко, а всъщност са достатъчно“, обясни експертът. Тази сметка се открива само в лева, допълни Николова. И подчерта, че таксите там са по-ниски от стандартните банкови продукти. Експертът каза още, че по директива банките са длъжни да откриват такива сметки.