Фалшиви пари заливат страната, спипаха стотици 50-левки

Банкнотата от 50 лева и монетата от 50 стотинки са най-подправяните, сочи последната статистика на Българската народна банка. Ментета се разпространяват лавинообразно.

През последното тримесечие на миналата година са били хванати 175 броя фалшиви петдесетолевки, циркулирали в паричното обращение. Това е номиналът с най-много заловени ментета. За сравнение, през предходното тримесечие (юли-септември 2021 г.) са били хванати едва 51 подправени петдесетолевки.

Двадесетолевката е на второ място с 92 заловени ментета през периода октомври-декември 2021 г. За същия период са пипнати и по 25 подправени банкноти от 10 и 5 лева. Има и едно менте на столевката. Общият брой фалшиви банкноти, хванати през последното тримесечие на миналата година, е 318.

Най-подправяната монета е от 50 стотинки. През последното тримесечие на миналата година са били заловени 462 броя фалшиви монети с този номинал. Хванати са и 8 подправени монети от един лев и пет ментета на двулевката. Общото количество заловени фалшиви монети за тримесечието е 475 броя. За сравнение, през третото тримесечие на миналата година броят на ментетата бил 61.

Българинът се разплаща с все по-едри банкноти, сочи още статистиката на Централната банка. Банкнотите от 5, 10 и 20 лева в паричното обращение намаляват за сметка на едрите купюри от 50 и 100 лева.

Данните сочат, че само за един месец – през февруари спрямо януари, банкнотите от 5 лева са се стопили от 29 605 305 броя на 29 560 703 броя, или с близо 45 000. Банкнотите от 10 лева намаляват от 87 338 714 броя на 85 588 877. От 129 731 494 на 128 464 040 броя падат купюрите от 20 лева. Петдесетолевките пък се увеличават от 207 301 705 на 208 955 549. А броят на банкнотите от 100 лева расте от 96 745 387 на 97 712 668.