Сменят електромера с умен за наша сметка, фактурата за ток пада

Електроразпределителните дружества ще монтират умни електромери, с които да пестим ток, но смяната им ще е за сметка на потребителите. Това става ясно от промени в Закона за енергетиката, внесени за разглеждане и одобрение в парламента.

В момента измервателните уреди, по които се отчита потреблението на еленергия от домакинствата, са собственост на дружествата и те поемат разходите по осигуряване и монтиране. С промените се предвижда по желание на клиент дружеството да осигурява умен уред и да го монтира, но за сметка на потребителя.

В момента електропреносният системен оператор и електроразпределителните дружества работят по подмяна на електромерите и създаване на интелигентни и умни мрежи, но системата още не е напълно изградена. В законопроекта обаче е предвидено „че при липса на системно въвеждане на интелигентни измервателни системи всеки краен клиент, включително битов потребител, има право да поиска от оператора да му бъде инсталирано интелигентно средство за търговско измерване или съществуващият електромер да бъде модернизиран, но той трябва да поеме свързаните с това разходи.“ Експерти обясниха, че умните електромери могат да спестят от сметката за ток, тъй като показват кога цената е най-ниска и съответно тогава домакинствата да увеличат потреблението си.

Отлагане с 2-3 години на либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители поискаха водещи енергетици от Българския енергиен и минен форум в своя декларация вчера. Законът предвижда битът да излезе на свободния пазар през 2027 г. Те предупредиха, че ще възникнат икономически и социални катаклизми в обществото, защото няма адекватна подготовка за внезапната бърза либерализация на целия пазар на ток на едро и отпадането на обществения доставчик НЕК, пише „Телеграф“.

След отпадането на обществения доставчик НЕК домакинствата ще останат на нов регулиран пазар и КЕВР ще определя цената на тока за тях до 2026 г. Крайните снабдители или търговци, които доставят на битови клиенти и малки и средни предприятия, ще закупуват до 60% от нужната им енергия на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи подкрепа под формата на финансови гаранции или разлики. Така държавата ще гарантира „регулирана“ цена на тока, което не означава, че тя ще е ниска, останалите 40% крайните снабдители и търговците трябва да купят от свободния пазар.

Премахват се и квотите на производителите на електроенергия, които задължително трябваше да заделят количества по регулирани, определени от КЕВР, които формираха т.нар. регулиран пазар, от който се снабдяваха битовите потребители, обясняват енергийните експерти.