Русия не изгаря, а съхранява под земята непродадения газ

Икономическото въздействие на спирането на газа от страна на Русия е доминиращата тема в европейската политика, но има и опасения относно екологичните последици.

Длъжностни лица от блока се опасяват, че Газпром може да изгаря гориво в находищата си, вместо да го изнася за Европа. Доказателствата обаче показват, че тези опасения са неоснователни, пише Bloomberg.

Излишъкът от руски газ остава под сибирският пермафрост, тъй като находищата в страната са гъвкави и позволяват на Газпром да увеличава или намалява потоците според нужното според анализ на сателитни данни, индустриални анализатори и исторически фигури на компанията.

Тъй като разривът между Кремъл и Запада се задълбочи след нахлуването в Украйна, Газпром намали общите си доставки за ключови външни пазари с 39% между януари и средата на септември. Умишлената атака, предприета от неизвестни лица срещу трите спрени тръбопровода, които доставяха руски газ за Германия, предполага, че намаляването на износа може да бъде дълготрайно.

Количеството газ, което според наблюдения се изгаря в атмосферата – в ключовата производствена зона на Газпром на полуостров Ямал между 10 август и 21 септември е средно 1,18 милиона кубични метра на ден, според изчисления на Bloomberg, базирани на анализирани сателитни данни от Групата за наблюдение на Земята към Института за обществена политика Пейн към Минното училище в Колорадо.

Това е близо 28% под нивата на изгаряне, наблюдавани в района през същия период преди година, показват изчисленията. Той е над средния от същия период на 2020 г., който беше малко над 1 милион кубически метра на ден.

„Тенденцията за изгаряне на Ямал не се е променила през последните няколко месеца“, каза д-р Михаил Жижин, изследовател в Института за обществена политика Пейн, който анализира данните.

Наблюдаваните обеми на изгаряне са само малка част от дневното производство на Газпром, което е средно 838 милиона кубически метра от август до средата на септември. Производството е намаляло с 473 милиона кубически метра на ден спрямо същия период преди година, тъй като износът за Европа беше намален, показват изчисления на Bloomberg. Ежедневните доставки на производителя за ключови пазари са намалели с 302 милиона кубични метра спрямо август-септември 2021 г.

Данните за изгаряния газ се основават на нощни данни от сателити, измерващи високи радиационни емисии, свързани с газови изригвания. Нощните засичания се съпоставят спрямо дневни сателитни изображения, както и с географски и геоложки метаданни, публикувани от руски производители на петрол и газ и правителствени агенции. Облачните нощи ограничават засичането на изгаряния.

Дори при относителната стабилност на изгарянето в ключовите зони за производство на газ на Газпром Русия все още безспорно е най-големият нарушител, когато става въпрос за изгаряне на газ в атмосферата, според данни на Световната банка. Страната е изгорила общо 25,4 милиарда кубически метра газ миналата година, показват данните.

Полуостров Ямал е дом на най-големите находища на Газпром, включително гигантския проект Бованенково, който сам изпомпва над 20% от общия добив на газ на производителя. Ямал е основният източник на руски газови доставки за Европа, които бяха ограничени от май, тъй като отношенията на Кремъл със Запада се влошиха след нахлуването в Украйна.

Търсенето на природен газ винаги е имало сезонен характер, водено до голяма степен от необходимостта от отопление през зимата. Газпром „демонстрира, че може да се справи с по-трудните изисквания за балансиране, без да навреди на производствения капацитет на находищата“, каза Виталий Ермаков, старши научен сътрудник в Оксфордския институт за енергийни изследвания.

Газпром не отговори на искане за коментар.

„Поради неравномерните модели на потребление, „Газпром“ трябва да променя значително производството си на месечна база всяка година“, каза Вячеслав Кулагин, ръководител на отдела в Института за енергийни изследвания към Руската академия на науките. „Няколко големи проекта на Газпром нагоре по веригата функционират като газови бутилки, където кранът понякога се отваря докрай, а понякога се затяга значително.“

Previous post Българите най-обичат да почиват у комшиите, а румънците у нас
Next post Показаха първите монети с лика на крал Чарлз III