През 2021 г.: 50% от децата са били жертва на насилие в училище

Въвеждане на специализиран модул в часа на класния ръководител за дискусия с учениците по темите за агресията и тормоза в училище – това е една от препоръките на омбудсмана Диана Ковачева. Препоръката беше обявена по време на инициираната от омбудсмана обществена дискусия „Психичното здраве в училище – необходими мерки“.

„Трябва да престанем да възприемаме този час единствено и само като време, в което да се обсъждат отсъствия, такси, общи организационни въпроси. Този час би могъл да бъде пространството, в което децата и тийнейджърите да споделят своите мнения, проблеми или да коментират случващото се в живото им“, изтъкна Ковачева.

„За съжаление, един от основните изводи е, че т.нар. утвърдени механизми за справяне с детската агресия изобщо не сработват на терен. Те са добре структурирани, звучат прекрасно, но само на хартия. И често пъти именно това е работещото решение – децата, които са тормозени и бити от други деца, просто ги преместват в друго училище“, подчерта общественият защитник.

Омбудсманът посочи и ключовото значение на родителите в изграждането на среда, нетолерантна към насилие чрез активни канали за обратна връзка, групова работа на ниво класна стая в училище, родителски дискусионни формати и др.

По думите ѝ санкциите към учениците трябва да бъдат последната мярка, когато напълно са изчерпани всички други начини. Тя настоя още да се въведе инструмент за ранна оценка на негативните ефекти от продължителни периоди на онлайн обучението и социалната изолация върху психичното здраве на децата. Подчерта необходимостта от механизъм за текуща психологическа подкрепа в училище за децата за преодоляване на дефицитите от социална изолация и за развитие на важни социални умения в часа на класния ръководител.

Образователният министър съобщи, че психолозите и педагогическите специалисти у нас към момента са общо 2 195, от които 1 394 – психолози и 801 – педагогически съветници.

„Това е над 50% покритие, което очевидно не е достатъчно“, заяви министър Николай Денков и добави, че училищната мрежа разбира необходимостта от такъв тип специалисти. Той подчерта, че има финансиране за психолози и педагогически съветници, но проблемът е, че няма достатъчно подготвени кадри, които да се включат в тази дейност.

Според него дори наличните специалисти усещат липсата на добре уреден статут и обеща активно съдействие за промяна на нормативната база.

От УНИЦЕФ-България изнесоха тревожни данни, според които 11,2% от подрастващите в страната на възраст между 10 и 19 години или 73 808 момчета и момичета са с психично разстройство. Близо 50% от децата са били жертва на емоционалното или психическото насилие в училище през 2021 г.

Previous post Адел е големият победител на наградите БРИТ
Next post Минеков е разочарован: Новите май нехаят за културата