ТЕМИТЕ

Пращаме шуби, шапки и зимни обувки на украинците

Министерството на отбраната ще предостави безвъзмездно на правителството на Украйна хуманитарна помощ чрез Сухопътните войски. В Киев ще бъдат изпратени 5 000 полушуби с подплата, 5 000 броя клинове с подплата, 5 000 ризи с дълъг ръкав, 5 000 шапки и 5 000 чифта обувки.

Предвидените за предоставяне движими вещи – облекла и обувки, не представляват униформено облекло по смисъла на регламентиращите документи. Дарението се осъществява в отговор на получено искане от украинската страна за осигуряване на медицинска техника и имущества, топли дрехи и екипировка за наближаващия зимен сезон.

Посочените количества са от дългосрочно съхраняваните запаси от облекла и обувки за нуждите на Българската армия и са напълно годни за използване.

Необходимите дейности по организацията, подготовката, транспортирането и предаването на материалните средства на съответните оторизирани лица от Украйна ще бъдат осъществени от Министерството на отбраната и от структури от състава на българските Въоръжени сили.

Разноските на материалните средства ще са за сметка на бюджета на ведомството за настоящата година.