Номерата на партиите за изборите ясни до 5 дни

Централната избирателна комисия (ЦИК) регламентира процедурата за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., в различните форми на предизборна кампания по Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР).

Тегленето на жребия ще се проведе на 31 август, а критериите, по които ще се осъществи то, са посочени в днешно решение на избирателната комисия.

В решението на ЦИК се посочва, че формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са клипове и други форми на предизборна кампания, както и диспути.

За всяка една от двете форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий. Жребият за формите на предизборна кампания по БНТ и БНР е общ между всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции, като се води от председателя на ЦИК.

В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис: „ЦИК“. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК партия и коалиция.

Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия, съобщи БТА.

По този ред се определя и членът на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребия.

Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно един плик и оповестява неговото съдържание. Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на партията или коалицията в съответната предизборна форма.

Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Тегленето на жребия се извършва публично, като на него могат да присъстват по един представител на партия и по двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., се казва още в решението на ЦИК.