Над 800 000 българи си позволили екскурзии в края на 2021 г.

800 400 българи са си позволили туристически пътувания през четвъртото тримесечие на миналата година. Преобладаващата част от тях – 93.9%, са пътували само в страната, 5.3% – само в чужбина, а 0.8% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2020 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече години нараства с 69.7%, съобщават от Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 395 300 души, или 49.4% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 25 – 44 години – 96.1% от пътувалите в тази възрастова група. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 – 24 е 10.9% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“ – 52.9%, докато в чужбина най-много са били тези с цел „почивка и екскурзия“ – 32.4% от всички реализирани пътувания.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 020 400, или 96.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 97.1%, а на тези в чужбина – 79.7%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 37.1%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 38.1%.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 208.83 лв. в страната и 625.72 лв. в чужбина.