Лелята на Георги и Васил Илиеви ще ползва питейна вода за частния си ВЕЦ

Срещу 8 минимални заплати месечно Кресна позволи на частен ВЕЦ да ползва за производствени нужди питейния водопровод на общината, който снабдява с вода населението. При сегашния размер на заплатата това е под 5000 лв, съобщи struma.bg.

Договорът между „Кей Джи инвест холдинг“ ЕООД и общината бе сключен между кмета на града Николай Георгиев и главния счетоводител Цветанка Тасева – от една страна, и управителя на фирмата Мая Благоева. Съгласие за контракта даде и общинското дружество „ВиК Кресна“ ЕООД в качеството му на оператор на довеждащия водопровод за питейна вода с начална точка от вододайна зона “Пещерата” и вододайна зона “Разкола” до облекчителна шахта №6.

Съгласно клаузите в договора водопроводът ще се ползва едновременно от частното електродобивно дружество и общинското водоснабдително.

„Кей Джи инвест холдинг“ ЕООД се съгласява, че и за в бъдеще няма да има каквито и да е финансови или други претенции относно едновременното ползване заедно с „ВиК Кресна“ ЕООД на това или други съоръжения, собственост на община Кресна, като се задължава необходимото водно количество, използвано за производство на електроенергия, да се връща отново във водоснабдителната мрежа на община Кресна.

При промяна на минималната работна заплата цената за ползване се променя автоматично, без да е необходимо страните да подписват анекс към договора, е уточнено в него.

„Кей Джи инвест холдинг“ ЕООД няма право на имуществени или други претенции относно изправността на съоръженията и при възникване на авария ще плаща половината от парите за ремонта. При неизпълнение от страна на дружеството на което и да е от тези условия договорът ще се прекратява, а фирмата ще бъде глобена с 3 месечни плащания.

Според договора приоритетно за питейно-битови нужди ще бъде осигурено необходимото количество вода за гр. Кресна, с. Сливница, с. Долна Градешница, с. Влахи и Градешки минерални бани, но в него няма параметри, нито подробности като например колко вода харчи общината, под какво налягане ВЕЦ-ът трябва да спре работа, за да осигури този приоритет, и т.н. Контрактът с фирмата се сключва за 1 година.

И фирмата, и ВЕЦ-ът са със скандална известност в Кресна. Дружеството е собственост на 80-годишната леля на покойните висаджийски босове от Кюстендил Георги и Васил Илиеви – Милка Илиева, и на дъщеря ѝ Мая. Наскоро то осъди държавата да им плати над 4 млн. лв. компенсация за орязани от КЕВР цени, по които страната ни изкупува т.нар. „зелена енергия“.

Самата кресненска централа също е с доста съмнителна слава. Тя бе изградена навремето от благоевградския бизнесмен Тодор Димов на водопровода в Кресна и още през 2007 г. около нея гръмна огромен скандал. Оказа се, че тогавашният Общински съвет на Кресна е издал разрешително за водоползване на питейния водопровод от ВЕЦ-а без допитване до населението. Хората бяха притеснени, че ще пият вода, минала през турбините на централата.

Тогава жителите на Кресна издействаха референдум с един въпрос – да се спре ли ползването на питейни източници за производството на електроенергия от МВЕЦ-а. Той бе под надслов “Да опазим водата си чиста”. Активността им обаче бе по-ниска от необходимите 50% и резултатът от референдума не бе зачетен въпреки отговорите „да“ на 95.5% от участвалите в гласуването. МВЕЦ-ът продължи да работи и през 2016 г. Тодор Димов успя да го продаде на „Кей Джи инвест холдинг“ ЕООД.

За сделката се разбира година по-късно, след като тогавашната собственичка продаде фирмения си дял от 100 лв. на „Индустриал сервиз инженеринг” ЕООД, а няколко месеца по-късно същият бе изкупен от „Водемил” ЕООД, чийто собственик е висаджийската леля. Реалният собственик на МВЕЦ-а е синът на Милка – Йордан Илиев, който от много години развива мощен бизнес в София чрез столичните фирми за чистота „Волф“ и ДИТЦ на Румен Гайтански-Вълка, на които беше управител, чрез транспортната компания „МТК груп” ООД, която взе за 8 г. на концесия 16 автобусни линии в София, и др.