Куриоз! Министър Минеков обяви въздух за паметник на културата

“Минеков има световен принос. Той ще остане в историята като човекът, който обяви въздух за паметник на културата”, коментира пред “Труд” Стоян Стоянов, представител на “Кепитъл Холдинг Груп” – фирмата, която служебният министър на културата обвини, че руши тютюнев склад, който е паметник на културата в Пловдив. 28 дни след като полусрутената сграда е бутната, а теренът е разчистен Велислав Минеков на инат и в нарушение на Закона за паметниците на културата обявява празния терен на бул. “Христо Ботев” №51-53 за паметник на културата.

Преди това, в края на август, Минеков организира нощна акция, при която скъса ограничителни ленти и нахлу в частния имот на фирмата, сниман от няколко телевизии, свикани за представлението му. Пред камерите той обяви, че няма да допусне събарянето на тютюневите складове в Пловдив, които са не само част от историята на града, но и на страната.

В цялата история, скалъпена от Минеков, се оказа, че няма нищо вярно. Тютюневият склад по документи се води селскостопански склад, който три пъти е преобразуван ту в магазин, ту в автомивка, ту в кафе-клуб. Освен това, последните собственици преди да закупят сградата проверили дали не се води някакъв паметник – с местно или национално значение. “Поискахме от продавачите да ни дадат документ, че нито една от сградите в имота не е паметник на културата. И го получихме”, разказаха от фирмата-купувач.

Имотът е купен от “Кепитъл Холдинг Груп” на 30 декември 2021 г. Той е на границата на “Историческа зона Филипопол-Тримонциум- Пловдив”. Когато имотът се намира в гранична зона, той може да бъде съборен по всяко време, без да се изисква разрешение и без съгласуване с контролен орган, сочат правилата.

На 1 август 2022 г. “Кепитъл Холдинг Груп” вкарват в община Пловдив План за безопасност и здраве и план за управление на строителните отпадъци, необходими за стартиране на премахването на две сгради в имота. На 12.08.22 г. Главният архитект на Пловдив Димитър Ахрянов, праща писмо до НИНКН (без да се изисква подобно нещо по закон), с което уведомява НИНКН, че фирмата започва дейности по премахване и разчистване на отпадъци на сгради в собствения си имот. На 16.08.22 горното писмо пристига в НИНКН и светкавично, още на следващият ден НИНКН изпращат отговор до арх. Ахрянов в което казват, че в имота няма сграда-недвижима културна ценност, но, че уведомяват община Пловдив, с писмо от 16.08.22 г.(същия ден, в който получават сигнала от Ахрянов), че НИНКН започва производство, да декларира въпросната сграда, като недвижима културна ценност.

На 18 август община Пловдив съгласува двата плана на холдинга и от този момент няма никакви законови пречки за събарянето на сградите.

На 24 август започва събарянето.

На 25 август съпругата на шефа на НИНКН Петър Петров, видната протестърка Петкана Бакалова, с няколко фигуранти от ДБ правят опит за разпъване на жива верига край терена. Самият Петров, в работно време се включва в протеста, организиран от жена му.

На 30 август в “Кепитъл Холдинг Груп” пристига писмо-уведомление, в което има два различни документа с един и същ изходящ номер от Министерство на културата. В единия документ, МК уведомява холдинга, че е постъпило предложение, на следващия Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ), да декларират сграда с идентификатор 56784.522.764.2, като единична културна ценност и, че имат 7 дневен срок, да се запознаят с документите по преписката, както и да правят писмени възражения във връзка със започнатото производство.

Във втория документ (със същия изх. номер) информират, че съветът, в който ще се разглежда предложението за деклариране на сградата, като национална културна ценност, ще бъде на следващия ден, от 10:00 ч. На практика фирмата няма никакво време да подготви защитата си.

Съветът, свикан по спешност, в нарушение на правилата взема решение сградата да се обяви за недвижима културна ценност. Любопитна подробност е, че Минеков подменя целия състав на съвета преди това спешно заседание. Старият съвет е разпуснат. Пред новия, който се провежда онлайн, са представени данни, че сградата е разрушена, предложено е членове на въпросния съвет да посетят имота и на място да се запознаят с промените, защото сградата, която показват по време на заседанието, вече не съществува.

На 1 септември Минеков прави поредна показна акция. По време на разрушаването той два пъти посещава терена, шефът на НИНКН Петър Петров, също два пъти е там. От фирмата няколко пъти казват на Минеков, че ако смята, че разрушават недвижима културна ценност, следва да издадат заповед за спиране разрушаването на сградите, в съответствие с разпоредбите на закона за културно наследство. Такава заповед не е издадена. През нощта на 1 срещу 2 септември служебният министър нахлува в имота и пред телевизионни камери твърди, че няма да позволи да се разруши сградата, която вече е разрушена. Това е установено с констативен протокол, който е нотариално заверен. Там е посочено, че сградите са премахнати изцяло от поземления имат и на мястото има само строителни отпадъци.

На 20 септември 2022 г. е издаден нотариален констативен протокол, в който е посочено, че сгради с идентификатор 56784.522.764.1 и 56784.522.764.2 са напълно премахнати и физически и документално-направена е справка в Службата по геодезия, картография и кадастър, посочено е, че вече няма строителни отпадъци и имотът е напълно празен и изравнен.

На 14 октомври 2022 г. Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив издава скица на имота, която показва, че върху него няма никакви сгради.

Четири дни след това – на 18 октомври министерството на културата издава и подписва заповед, в която декларира несъществуваща сграда, с несъществуващ кадастрален номер-56784.522.764.2, като Единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от ново време, с категория-местно значение.

Сградата на бул. “Христо Ботев” 51 в Пловдив, която бе съборена в края на август 2022 г., не е била паметник на културата към момента на разрушаването є. Това е заключението на Окръжна прокуратура-Пловдив от 11.11.2022 г., която е образувала проверка във връзка с разрушаването на сгради в Тютюневия град.

Преписката е образувана на 1 септември 2022 г., като прокуратурата се е самосезирала по публикации в медиите. Снети са обяснения на представители “Кепитъл Холдинг Груп”, собственик на склада на бул. “Христо Ботев” 51. По проверката са работили служители на Икономическа полиция, които на 3 и 4 септември са направили снимки и справки за фактическата ситуация в района. Установено е, че сградата на “Кепитъл” е разрушена изцяло.

Previous post Здравният министър: Ще има глоби заради липсите на лекарства, няма да търпим повече
Next post 8 млрд. лв. не стигат за изплащането на пенсии