Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев на разпит заради Борисов

Софийска градска прокуратура възложи случая с Борисов, Горанов и Арнаудова на следователи в следствения отдел на СГП, които да валидират извършените до момента от некомпетентен орган процесуални действия.

Кирил Петков, Бойко Рашков и Асен Василев ще бъдат разпитани, съобщават от държавното обвинение.

С определения от 21.03.2022 г. Софийският градски съд остави без разглеждане внесените от СГП искания за съдебна санкция по извършените процесуално-следствени действия по претърсване и изземване от адреси, свързани с Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов. Това на практика означава, че няма съдебна санкция за одобрение на протоколите, коментират от прокуратурата.

Вчера в Софийска градска прокуратура са депозирани от разследващ полицай в Главна дирекция „Национална полиция“ проекти на постановления за привличане в качеството на обвиняеми на лицата: Бойко Борисов – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, Владислав Горанов – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и Севдалина Арнаудова – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

Ведно с тях са постъпили и протоколи за разпит на същите лица в качеството им на свидетели.

Посочените проекти за привличане представляват листове с печатен текст, озаглавени „Постановление за привличане на обвиняем“, без подписи, без име на съставител, а само длъжност – разследващ полицай в ГДНП, с поставени на тях печати с регистрационни номера от ГДНП с дата 21.03.2022 г.

Поради това същите не представляват процесуални документи и нямат правна стойност, посочват от прокуратурата.

Отделно от това проектите на постановления за привличане, доколкото е посочена длъжност, са текстово изготвени от некомпетентен орган. Разследващ полицай в ГДНП няма правомощия да формулира обвинение за престъпления, извършени от лица от състава на Министерски съвет, допълват от държавното обвинение.

Освен това, наблюдаващите прокурори отново считат, че към настоящия момент няма основания за законосъобразно привличане на лицата като обвиняеми.

„Дори да бяха налице валидни протоколи за претърсване и изземване, анализът на събраните към този момент материали не сочи на достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219, ал. 1 от НПК за привличане на определено лице към наказателна отговорност.“ – се казва в съобщението на прокуратурата.

Съгласно НПК в правомощията на наблюдаващия прокурор е и задължението да следи за законосъобразното провеждане на разследването.

В съответствие с това прокурорите в СГП възложиха разследването на следователи в Следствения отдел към СГП и им указаха всички опорочени действия по разследването, които е обективно възможно да бъдат преповторени, да се проведат отново от следователите по предвидения в закона ред, за да бъдат валидирани.

Само тогава събраните чрез тях доказателства могат да бъдат ползвани в наказателното производство.

С оглед на това в съответствие с установената съдебна практика във връзка с порочно извършените на 17.03.2022 г. претърсвания и изземвания, които не могат да бъдат повторени, ще бъдат разпитани от следовател присъствалите на тях поемни лица, а на иззетите предмети и вещи ще бъде извършен оглед.

Ще бъдат разпитани от следовател повторно свидетелите, чиито разпити са проведени от некомпетентен орган – разследващ полицай към МВР.

Ще бъдат разпитани по надлежния ред и всички други лица, чиито показания могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата по случая. Ще бъдат назначени съответните експертизи. Ще бъдат извършени и всички други необходими процесуални действия.

Ако в хода на разследването се съберат достатъчно обвинителни доказателства за виновността на определено лице или лица в извършване на престъпление/я от общ характер, както изисква чл. 219, ал. 1 от НПК, СГП ще повдигне обвинение в съответствие с тези доказателства.