ТЕМИТЕ

За милиони – няма закони! Ексдепутатът Гамишев с условна присъда за 202 000 лв. данъци

Бивш депутат получи условна присъда за укриване на данъци. Състав на Окръжния съд в Благоевград наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от три години с 4-годишен изпитателен срок на Димитър Гамишев от Гоце Делчев.

С присъдата е конфискувано част от имуществото му, освен това той е осъден да заплати на държавата сумата от 202 138,18 лева, представляваща имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 31.03.2016 год., до окончателното изплащане на сумата.

С постановената присъда Гамишев е признат за виновен в това, че в периода от 11.05.2012 г. до 31.03.2016 г. пред НАП в качеството си на управител на „Гамишев – НКБ “ ЕООД е отразил фактури по несъществуващи сделки с контрагенти – „Енконструкт“ ЕООД, „Ем Конструкт“ ЕООД, „Промоутър БГ“ ЕООД , “Ай зет трейд“ ЕООД, “Гарантстрой“ЕООД , “Никсим“ЕООД , „Йоан“ ЕООД,“ДНК-ДН“ ЕООД, “Стоун Хаузес“ ЕООД, “Теле Адванс“ ЕООД.

Използвал неистински документи при водене на счетоводството – данъчни фактури от тези дружества и използвал документи с невярно съдържание, при предоставяне на информация пред органа по приходите – дневник за покупки за 7 месеца, приспаднал неследващ се данъчен кредит, като по този начин е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения за 202 138,18 лева, от които ДДС за внасяне в размер на 134 758.78 лева и годишен корпоративен данък по ЗКПО в размер на 67 379.40 лева.