Еврото вдига цените на ресторанти и хотели

Въвеждането на еврото в България ще доведе до закръгляване на цените от търговците нагоре. Но повишението на цените е концентрирано в малък брой продукти, предимно в сектора на услугите, като например в заведенията, хотелите, фризьорските салони, както и в услугите за спорт, развлечение и ремонтни.

Това са част от изводите в колективна монография „Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната“, написана от хора от катедра „Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по повод 120 години от създаването на катедрата.

В повечето държави, които са приели еврото, превалутирането на цените води до поскъпване на услугите на ресторанти, кафенета и други подобни заведения, пише в анализа. В старите държави членки на еврозоната най-значително поскъпване на тези услуги в рамките на месец е отчетено в Нидерландия (3,5%), Германия (2,2%) и Финландия (2%).

При храните и промишлените стоки в повечето държави не се установява значително повишение на цените в резултат от смяната на паричната единица, пише в анализа. Въпреки това, по-силно изразено нарастване на цените има за храни и промишлени стоки, които се купуват по-често, като например хлебни изделия, и в същото време са сравнително евтини. Но има тенденция цените на продуктите с висока цена, като дълготрайните потребителски стоки, да бъдат закръглявани в надолу, което се обяснява със силната конкуренция на пазара и развитието на технологиите.

За България плановете са да влезем в еврозоната от началото на 2024 г., а превалутирането да стане по фиксирания курс 1,95583 лева за 1 евро. Превалутирането е техническа операция като при смяната на цени, заплати, такси, депозити трябва да се използват всичките пет знака след десетичната точка и след това полученото число да се закръгли до два знака след десетичната точка.

Но има фактори, които могат да допринесат за поскъпването на някои стоки и услуги. Опитът на държавите от еврозоната показва, че въвеждането на еврото води до лек ръст на цените в резултат на закръгляване на цените нагоре, за да достигнат ниво, което фирмите считат за “атрактивно” за потребителите. Обикновено това са цени, които завършват на цифрата 9 и от психологическа гледна точка са причина потребителите да подценяват разходите за покупка на тези продукти. Денят на смяната на валутата е и подходящ повод за т.нар. синхронизирано преоценяване на продуктите. При превалутирането всички фирми могат да променят цените си, посочват икономистите.

Различни изследвания показват, че има слаб еднократен ефект от смяната на валутата върху равнището на цените. Механичното прилагане на фиксирания валутен курс за превалутиране на цените в евро води до формирането на нови цени, които често не са атрактивни от психологическа гледна точка. Това е причина фирмите да искат да закръглят цените до ново по-ниско или по-високо равнище. Като тази промяна обикновено е нагоре, пише в анализа.

В най-неблагоприятния сценарий, при който всички фирми закръглят цените нагоре до достигане на ново атрактивно ниво в евро, ефектът върху инфлацията може да достигне 0,7%, пише в анализа. Влизането на Нидерландия в еврозоната е довело до покачване на цените в диапазона от 0,2% до 0,4%.

Потребителите често са склонни да пренебрегват малките промени в цените. В резултат е възможно фирмите да се опитат да се възползват от ситуацията, за да увеличат цените и печалбата си. Затова в “Националния план за въвеждане на еврото в България” е предвидено обявяване на цените в левове и евро няколко месеца преди и след влизането ни в еврозоната.

Въвеждането на еврото е довело до ръст на цените с 0,2% във Франция, Белгия и Португалия, с 0,3% в Германия и с между 0,1% и 0,6% в Италия. В страните, които последни влязоха в еврозоната след 2007 г., инфлацията е нараснала с 0,3%.

Previous post Венко Сабрутев: Предишните председатели на НС се избираха с театър
Next post Митов: Разговорът трябва да е зрял, а ние виждаме една детска градина