Връзват ръцете на колекторските фирми, пазят 5 години записи на разговорите

Събирачите на дългове ще може да звънят на хората само от 7:00 часа сутринта до 20:00 часа вечерта. Няма да може да тормозят длъжниците късно вечерта, през нощта или рано сутрин. Това предвижда проект на закон за събиране на вземания по потребителски договори, който е пуснат от кабинета за обществено обсъждане.

Колекторите няма да могат да звънят на хората през почивни и празнични дни. Забраняват се действия по събиране на вземания, които включват използването на тормоз, принуда, физическа сила, заплаха или обида, чрез думи или действия, нарушаващи добрите нрави, пише в проекта на закон. Колекторите няма да може да се обаждат два пъти на един длъжник в интервал по-кратък от два работни дни, пише „Труд“.

Ще бъде забранено информирането на семейството или на работодателя на длъжника, за това че той има затруднения с плащанията си, ще бъде забранено и събирането на информация от тях. Тоест колекторът няма да може да звъни на работодателя, на съпругата или на децата на длъжника, а ще може да разговаря само лично с него. В проекта на закон специално е записано, че колекторът не може да предприема действия по събиране на вземането на работното място на длъжника. Това означава, че няма да може да го посещават на работното място, така че всички колеги да разберат за финансовите му проблеми.

Ще бъде забранено поставянето на уведомления и информация за дълга под всякаква форма на обществени места, или на места, от които всеки може да получи информация. Това означава, че съобщения за дълговете не трябва да се поставят на вратата на длъжника или колекторът да пише във фейсбук профила му, така че всичките му приятели да разберат за финансовите му проблеми.

Колекторите ще трябва да пазят цялата кореспонденция с длъжника, включително и записи на всички телефонни разговори за срок от поне пет години. Така при нарушаване на новите правилата и използване на заплахи или телефонен тормоз лесно ще може да се докаже вината на колектора. Специално е записано, че органите на МВР трябва да оказват съдействие на Комисията за защита на потребителите при установяване на фактите дали някой колектор не е превишил правата си. На нарушителите ще налагат глоби в размер от 10 хил. до 50 хил. лв.

Вадят от бизнеса бивши затворници

Със събиране на дългове няма да може да се занимават бивши затворници. Задължения ще може да бъдат прехвърлени за събиране само на колекторски фирми, които са регистрирани в Министерство на икономиката, предвижда подготвеният законопроект.

За да бъде вписана в регистъра на колекторите една компания, нейните шефове, както и наетите служители, не трябва да са осъждани за престъпления от общ характер и да не са обект на наказателно преследване за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, като срещу тях не трябва да има образувани изпълнителни производства за събиране на публични задължения в големи размери. Ако някоя колекторска фирма вече е регистрирана в Министерството на икономиката, но някой от нейните шефове или служители бъдат осъдени за престъпление от общ характер или за престъпления против данъчната и осигурителната система, ще загуби правото да събира задължения. В момента всяка фирма или гражданин, дори осъден за тежко престъпление, може да събира задължения.

Със събиране на вземания ще може да се занимават само фирми, регистрирани в България или в страни от ЕС, които имат капитал от поне 500 хил. лв., предвижда новият закон. Освен това колекторите ще трябва да имат застраховка “Професионална отговорност”.