Вдигат рекордно минималната заплата, става 933 лв. от 1 януари

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 януари 2024 г. да стане 933 лева. В момента минималната заплата е 780 лева, или повишението е със 153 лева.

Минималната часова работна заплата пък ще стане 5,58 лева при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица, пише в постановлението, качено за обществено обсъждане.

В мотивите към проекта се уточнява, че увеличението на минималната заплата е съгласно приетите промени в Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година и не може да е по-ниска от определената за предходната година.

С други промени се предвижда до приемането на Националния план за действие по заетостта за 2024 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителните мерки от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, както и за наетите лица по програма „Старт на кариерата“ също да получават минимална заплата от 933 лева от 1 януари.