Ваня Григорова: От 2024 година най-ниската заплата трябва да е 932,60 лв.

Oт 2024 година най-ниската работна заплата трябва да бъде 932,60 лева, каза за БНР икономическият съветник на Конфедерация на труда „Подкрепа“ Ваня Григорова.

Сега тя е 780 лева. От 1 януари влиза в сила новият механизъм за определянето на най-ниското възнаграждение. Според него минималната заплата е 50 процента от средната за период от 12 месеца.

Григорова допълни, че ръстът засяга не само хората, които работят за минимална заплата по трудов договор.

„Това засяга всички сектори, в които имаме сключени колективни трудови договори, в които минималното заплащане се определя с коефициент към националната минимална работна заплата“, обясни тя.

За някои сектори става въпрос за 40 процента от минималната заплата, тоест националната минимална заплата влияе върху цели професионални общности.