ТЕМИТЕ

Бачкатори за евро: Българите на второ място по полетата на Италия

България е втората държава след Румъния, от която пристигат най-много сезонни работници, заети в селското стопанство в Италия. Данните изнесе Инспекцията по труда на Италия на съвместна онлайн среща с Главна инспекцията по труда в България (ГИТ), съобщиха от институцията.

Голяма част от тези работници са се установили да живеят в Италия, но не познават езика, което е пречка за гарантирането на техните трудови права, предупреждават инспекторите по труда. Забелязва се и нарастващ брой на българските командировани работници в сектор земеделие и строителство. Това обуславя необходимостта от съвместни проверки и обмен на информация по отношение на правните рамки в областта на трансграничната трудова заетост в двете страни, е станало ясно по време на разговора.

Инспекциите по труда на България и Италия са се договорили за разширяване на сътрудничеството и извършване на съгласувани и съвместни проверки.

По време на срещата са представени структурата, организацията и правомощията на двете контролни институции, включително и разкритата от ГИТ телефонна линия за български граждани, работещи в чужбина.

Във всички случаи, в които български граждани считат, че трудовите им права са нарушени, те могат да се обърнат към ГИТ, за да бъдат сигнализирани органите в приемащата държава. За да могат при необходимост да потърсят правата си, трансграничните работници трябва да разполагат с данните за работодателя, при когото ще полагат труд в приемащата държава, и за обекта, където работят. За българите, работещи в чужбина, се поддържа телефонен номер 00359 2 8101 747, на който могат, в работно време, да потърсят консултация и съдействие. На сайта на Инспекцията по труда , в секцията „За работодатели и работещи“, е публикувана полезна информация за работа в Европейския съюз, за условията на труд и живот в страните членки. Подобна информация е налична и в сайта на EURES мрежата , както и на единния национален уебсайт относно командироването на работници.