Банките събират все повече пари от такси и комисиони

Печалбата на банковия сектор в края на 2021-а нараснала на годишна база под влияние на увеличението на дохода от такси и комисиони. Това става ясно от последното издание „Банките в България“, публикувано от Българската народна банка.

За 2021 г. банковата система отчете общ нетен оперативен доход в размер на 4.5 млрд. лв., който е по-висок от реализирания доход за 2020 г. Повишението му се дължи най-вече на нетния доход от такси и комисиони, като през периода нарастват също нетният лихвен доход и нетният доход от финансови инструменти, отбелязват от БНБ, цитирани от money.bg.

Нетният доход от такси и комисиони спрямо отчетения към 31 декември 2020 г. се е увеличил с 202 млн. лв. (19.5%) до 1.2 млрд. лв. и делът му в нетния оперативен доход се повиши от 25.0% до 27.9%.

За сравнение през последната предкризисна година – 2019 г. нетният доход от такси и комисиони се увеличи спрямо декември 2018 г. с 41 млн. лв. (3.8%) до 1.1 млрд. лева.

През 2021 г. се наблюдаваше нарастване и при нетния доход от финансови инструменти – с 89 млн. лв. (54.9%) до 250 млн. лв., като делът му в структурата на общия нетен оперативен доход също се повиши – от 3.9% до 5.6%. Другите нетни доходи намаляха със 107 млн. лв. (34.5%) до 204 млн. лева.

Previous post Румен Радев се отрече от партията на Стефан Янев
Next post Социолозите вече отброяват последните дни на кабинета