Адвокатите искат рязко увеличение на хонорарите

Увеличаване на минималните адвокатски хонорари с от 30% до 50% и двойно заплащане на предоставената по спешност или в почивните дни правна помощ са част от промените, които са включени в предложение, внесено от председателят на Софийската адвокатска колегия Стефан Марчев до Висшия адвокатски съвет, съобщиха от столичната колегия.

Според адвокатите чрез тези промени, възнагражденията им ще бъдат съобразени с актуалната икономическа ситуация.

Адвокатите искат за устен съвет да им се плаща най-малко 60 лв., а не 30 лв., както е в момента. За справка в съда или административни служби поне 100 лв., а не 30 лв. Също така настояват и за завишаване на всички възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори и заверяване на преписи.

Жалбата и сигнал до прокуратурата искат да скочи от 50 на 100 лева, съставянето на завещание да се вдигне от 150 на 250 лв., а проучването на дело и даване на мнение по него също да се повиши със 100 лева, от 300 на 400, пише в предложението.

Столичните адвокати настояват и за значително увеличение на възнагражденията за „съставяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число и изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка“. Като тук минималният хонорар се определя според цената на съответния договор или акт и адвокатите искат да бъде увеличена не само твърдата сума, която им се полага, но и процентът от интереса. При договор с материален интерес за от 50 000 лв. до 100 000 лв. Сега адвокатът получава най-малко 500 лв. плюс 0,2% за горницата над 50 000 лв. Ако предложението на САК бъде възприето в този случай минималното възнаграждение ще е 780 лв. плюс 0,5% за горницата над 50 000 лв.

САК настоява и за вдигане на възнаграждението за учредяване и вписване на търговски дружества и други юридически лица. За жилищностроителната кооперация хонорарът е в размер на 250 лв., а те искат да стане 600 лв. За учредяване и вписване на най-масовите дружества – ООД, адвокатите искат минималното заплащане от 500 лв., в момента то е 300 лева. Настояват и за вдигане от 1500 на 2500 лв. на минималното заплащане за изготвяне на документация за обществени поръчки.

Едно от основните предложения на САК е всички тези суми да се заплащат в двоен размер, ако правната помощ е предоставена „в условията на спешност или във време извън официалните работни дни“. А ако правната помощ е дадена на чужд език, увеличението да е с 1/2.

Друго настояване на САК е при защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо да се плащат допълнително не по 100 лв., а по 150 лв.

Previous post Властта за снежните топки на Шипка: Шепа платени хора!
Next post БЧК събра 920 000 лв. за пострадалите в Украйна само за дни